Camping

Monique wiebelde kort heen en weer in het lage campingstoeltje, maar ze antwoordde niet. Traag sloeg ze een bladzijde om en schoof haar zonnebril omhoog op haar neus. De glazen waren net niet donker genoeg, hij kon haar ogen zien, ze bleven gericht op het boek dat op haar schoot lag.

Droge ogen

Het water schettert in zijn ogen. Het is te warm, maar nu moeten ze doorzetten, de zomer is alweer bijna afgelopen. Met een opgewekte glimlach en rechte rug – ze varen net langs de Hagedoorns – laat hij de roeispanen in het water glijden.

Het medicijn

Han was ouder en groter geworden, de weg van school naar huis leek korter, dus was hij langzamer gaan lopen. In de poort naast zijn huis balanceerde hij zo lang hij kon op één been voor hij een nieuwe stap nam. Maar uitein¬delijk kwam hij toch thuis.

Scroll Up