In november ontvang je, per email of per post, de nieuwe polis van je zorgverzekeraar. Ga er niet vanuit dat de polis volgend jaar hetzelfde is. Bedenk dat je nieuwe zorgpolis kan zijn veranderd, ook als je zelf niets hebt gewijzigd. Daarom wordt het aangeraden om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Bedenk dat zorgverzekering vergelijken 2020 loont. Wellicht kun je geld besparen. Eerst ga je bekijken of je huidige zorgpolis in het nieuwe jaar wordt gewijzigd. Uiteraard wil je weten waar je dan op moet letten.

Mogelijke wijzigingen in je huidige zorgpolis

Waarschijnlijk is zowel de premie van de basisverzekering als van de aanvullende verzekering verhoogd. Vindt je de gestegen premie hoger dan verwacht? Dan kun je overwegen om op zoek te gaan naar een andere zorgverzekering.
Kijk ook naar het eigen risico. Heb je een hoog eigen risico? Dan ontvang je korting op de premie. Verwacht je het komend jaar veel zorgkosten te maken? Dan is het verstandig om te kiezen voor een lager eigen risico.
Heb je een aanvullende verzekering voor bijvoorbeeld de tandarts of de fysiotherapeut. Controleer ook het aantal behandelingen en de maximale vergoeding per behandeling. Ook dit kan gewijzigd zijn. Passen de vergoedingen niet goed meer bij de te verwachten zorgkosten in het nieuwe jaar? Dan kun je overwegen om op zoek te gaan naar een andere zorgverzekeraar.
Breng je zorgbehoefte voor het komend jaar in kaart. Denk je bijvoorbeeld aan gezinsuitbreiding, wacht je op een operatie, of heb je volgend jaar waarschijnlijk een hoortoestel nodig? Het zijn allemaal redenen waarom je huidige zorgverzekering niet goed meer past bij de verwachten zorgbehoefte. Dat kan een reden zijn om op zoek te gaan naar een zorgverzekering die beter past bij je zorgbehoefte.
Kijk bij het zorgverzekering vergelijken 2020 kritisch naar je eigen zorgverzekering. Wellicht heb je aanvullende verzelkeringen voor zorgkosten, zoals bijvoorbeeld voor de tandarts of voor fysiotherapie, die je zelden gebruikt. Je kunt dan overwegen om je bestaande polis te wijzigen, of je kunt op zoek gaan naar een goedkopere minder uitgebreide polis die beter past bij je zorgbehoefte.
Natuurlijk check je ook wat voor een soort verzekering je hebt. Heb je een budget-, natura-, combinatie- of restitutieverzekering? Wellicht biedt je huidige verzekering het komend jaar geen restitutiepolis meer aan. De zorgverzekeraar bied je dan een combinatie- of een naturapolis aan. Wil je liever een restitutiepolis? Dan moet je op zoek naar een andere zorgverzekeraar.
Heb je op dit moment een budget- of naturapolis. Waarschijnlijk weet je dat je zorgverzekeraar bij deze polissen niet met alle zorgverleners een contract heeft afgesloten. Contracten met zorgverleners kunnen ieder jaar opnieuw worden afgesloten. Maak je gebruik van de diensten van een bepaalde zorgverlener? Ga dan zeker na of je zorgverzekeraar ook een contract heeft met die zorgverlener in het komende jaar. Is je zorgverlener hert komend jaar een zorgverlener zonder contract met je huidige zorgverzekeraar? Dan moet je een deel van de kosten zelf betalen. Ook dat kan een reden zijn om op zoek te gaan naar een andere zorgverzekering.

Categorieën: Financieel