Het uitzoeken van een passende zorgverzekering die aansluit bij jouw wensen kan een lange zoektocht worden. Niet alleen dient u te kijken naar de juiste basisverzekering. De basisverzekering is het verplichte onderdeel van de zorgverzekering. In deze basisverzekering is de basisdekking opgenomen.

Wilt u gebruik maken van zorg die buiten de basisverzekering valt, dan dient u deze er extra bij te verzekeren. U kunt dit doen met een aanvullende verzekering. Wilt u dus een zorgverzekering afsluiten dan dient u rekening te houden met wat inbegrepen is bij de basisverzekering, welke aanvullende verzekeringen u nodig heeft, en welke premie u hiervoor betaald.

Tandarts

Naast de basisverzekering kun je je ook aanvullend verzekeren. Kies je daarvoor dan wordt de specifieke zorg die niet in de basisverzekering zit, toch wordt vergoed.

Een veelgekozen aanvullende verzekering is die voor de tandarts en mondhygiënist. Niet zo vreemd, want de meeste Nederlanders bezoeken toch al snel een aantal keer per jaar de tandarts, voor een gewone controle en een behandeling door de mondhygiënist. En natuurlijk is er ook wel eens een echte ingreep nodig en dat flink in de papieren lopen. Met een tandartsverzekering kan je dan ook flink besparen. Je tandarts kan vaak heel goed inschatten welke behandelingen er binnen afzienbare tijd zitten aan te komen en welke kosten hiervoor in rekening zullen worden gebracht. Als je een aanvullende verzekering neemt die goed aansluit op je persoonlijke situatie kan dat een flinke besparing op de tandartsrekening opleveren!

Andere veel afgesloten aanvullende verzekering zijn die voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen, anticonceptiva vanaf 21 jaar, bevallen in het ziekenhuis op eigen verzoek en verloskunde, brillen en contactlenzen, fysiotherapie vanaf 18 jaar en orthodontie tot 18 jaar.

Ervaringen

Wij raden u ook aan om eens verder online te kijken, bijvoorbeeld bij verschillende zorgverzekeringsmaatschappijen. Hier kunt u ervaringen vinden van andere consumenten m.b.t. enkele zorgverzekeringen die u online kunt afsluiten. Het vergelijken van de zorgverzekering is op deze manier een stuk eenvoudiger. Nu hoeft u niet bang te zijn, dat u een zorgverzekering neemt met bijvoorbeeld slechte service.

Categorieën: Gezondheid