oktober 2   Duizend woorden

Posted by

0 comments

Welkom op Duizendwoorden.nl

Duizend Woorden is een nieuw wekelijks radioprogramma, een website en een maandelijkse rubriek op de achterpagina van NRC Handelsblad. Duizend woorden geeft aspirant-schrijvers een kans hun verhalen te laten toetsen en te laten aanscherpen door een professionele redactie en auteurs van naam. Iedereen kan een jaar lang verhalen insturen van maximaal 1000 woorden. De beste verhalen worden op deze website gepubliceerd. Het allerbeste verhaal van de week wordt in het radioprogramma door twee auteurs, de juryleden, besproken.

Disclaimer: het programma bestaat niet meer. De verhalen konden worden ingezonden tussen 2007 en 2008. U kunt geen nieuwe verhalen meer inzenden, de contactpagina is dan ook verwijderd. De informatie op deze website dient u, met uizondering van de verhalen zelf, te lezen in de verleden tijd.

Op de pagina Inzendingen staan de inzendingen die toendertijd zijn ingestuurd. U kunt ze hier dus nog eens nalezen. Om te beginnen met vier verhalen. Wekelijks zal hier een verhaal bijkomen.

Veel leesplezier op Duizendwoorden.nl.

Veel schrijvers en uitgevers kiezen ervoor om boeken, naast een papieren uitgave, ook elektronisch uit te geven. De vraag naar e-books wordt groter, met name op nieuwe boek uitgaven. De levertijd op elektronische boeken is zeer laag, bijna direct zijn nieuwe boeken online te koop en te downloaden. E-books zijn in veel talen verkrijgbaar, Nederland is relatief nieuw op de markt, maar het aanbod groeit hard. Tevens komt het vaker voor dat boeken enkel als e-book uit worden gegeven, omdat dit veel kostenvoordelen oplevert.

Scroll Up